I tillegg til vårt fysiske produkt ønsker vi å øke bevisstheten og kunnskapen om hva det kreves av vedlikehold og håndtering av brannslukkeren dersom uhellet først skal være ute. Vi omgås brannslukkere i det daglige, i våre hjem, på jobb, i butikken og på skoler,…