Bærekraft

Gjenbruk

Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av FNs bærekraftsmål. «Overforbruk- bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser». Avfall er en ressurs vi må utnytte bedre. Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres. Videre gjenvinning i form av sirkulære prosesser er lav eller fraværende. Dette vil vi bidra med å forbedre. Vi vil utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte.

Avfall og forbruk

Det farlige avfallet får et bruk som minimaliserer skadevirkningene

Det er utvilsomt nok råstoff. Hver nordmann konsumerer 44,3 tonn hvert år. Dette medfører 2,76 tonn av avfall pr pers. Kun 2,4% av dette gjenvinnes. Produktene vi fokuserer på inneholder alle stoffer som defineres som farlig avfall. Vi har løsninger for enkelte av disse stoffene, og jobber parallelt for å finne gode anvendelsesområder for de resterende. Vi vil maksimere verdien og minimere skadevirkningene av det farlige avfallet.

2021_11_26_circular economy

Økonomi

Sirkulærøkonomi = god forbrukerøkonomi

Målet er å tilby sirkulære produkter til en like konkurransedyktig pris som opprinnelig nypris. Vi tilbyr våre kunder et bærekraftig alternativ og gjør det enkelt for dem å ta sirkulære valg.

Som ansvarlige borgere forstår vi at det må ligge en økonomisk fordel for alle i å gjenbruke eller sirkulere produktene. Både for de som kjøper produktene, men også forhandlere og større organisasjoner. I tillegg må regnestykket også gå opp for oss, hvis vi skal stå for gjenbruket gjennom sirkulering.

«Miljøvern vil først få fokus når det er penger i det», sa Stein Erik Hagen etter Davos møtet i 2007. Det er vi enig i, og vi er der nå. Sirkulærøkonomien er kommet, og vi har identifisert flere produkter som forholdsvis enkelt kan gjenbrukes og komme tilbake i sirkulasjon. Vi anser det som oppnåelig å gjenbruke 95% av råstoffene.

Pant og bytte

Samhandling er et stikkord i hele økosystemet for gjenvinning

Vi har registrert at man kan benytte panteordning for flere produkter, men erkjenner at det må nasjonale løft for å få effektive returordninger. Vi har allerede startet diskusjoner med nasjonale råd for å få slike panteordninger på plass.

Sammen med partnere har vi har vi allerede påbegynt ordninger som muliggjør for bytt og retur. Hvor kunden får pant ved retur av en gammel og utdatert brannslukker. For å lykkes med å gode kundeløsninger er vi avhengige av gode samarbeidspartnere som bistår oss med logistikk og distribusjon. Det betyr at både kjøp/bytte i vanlige forretninger, miljøstasjoner og ombrukstorg, samt tilbud om ren byttetjeneste på hjemstedet vil tilbys.

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929