Vi redder liv og miljø

Vi gjør det naturlig å velge sirkulære produkter som reduserer samfunnets klimaavtrykk.

Ved å forlenge levetiden på eksisterende produkter og øke kvaliteten på eksisterende produkter, reduseres forbruket.

Produkt 01

Vi forlenger levetiden til brannslukkere

Ved å velge våre brannslukkere sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk per slukker. Vi tilbyr service og resertifisering av brannslukkere i samsvar med kravene i Norsk Standard 3910. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig. Dette medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Prosessen muliggjør også at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger.
2021_11_24_Brannslukker_foto_2500x2500px
2021_11_23_soppel_MiljoNorge_gjenbruk

Gjenbruk

Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av FNs bærekraftsmål. «Overforbruk- bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser». Avfall er en ressurs vi må utnytte bedre. Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres. Videre gjenvinning i form av sirkulære prosesser er lav eller fraværende. Dette bidrar vi med å forbedre, vi vil utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte.

Miljø

Vi tar vare på planeten for fremtidige generasjoner

Miljø for oss handler om omgivelser og livsmiljø. Vi tar vare på naturen og bidrar til mindre forsøpling og menneskeskapte naturskader både til land og til havs. Vi tar vare på planeten for våre fremtidige generasjoner. Vi kan vise til positive klimaregnskap for alle våre produkter.

2021_11_23_Gran_MiljoNorge_miljo
2021_11_23_soppel_MiljoNorge_teknologi

Innovasjon

Med rett teknologi kan alt gjenbrukes – alltid

Avfall tilhørte den lineære økonomien, hvor man tenkte bruk- og kast. I den nye sirkulære økonomien finnes det bare restressurser, hvor alt benyttes på nytt. Ved hjelp av moderne produksjonslinjer kan vi løfte gjenbruk til et helt nytt nivå. Vi kombinerer skreddersydd programvare med avansert robot- og automasjonsteknologi.

Teamet bak Miljø Norge

Rustet til å møte utfordringene i en verden som krever omstilling til en bærekraftig sirkulærøkonomi. Med kompetanse fra tradisjonelle men omstillingsdyktige og ledende virksomheter som Eltek, Norgips og Trelleborg/Vipo. Samt nye digitaliserte virksomheter som Schibsted, Oss Norge og Vibb er gruppen godt rustet til å…

Read more
mIljonorge-logo

Følg vår sirkulære reise og se våre siste prestasjoner på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929