MILJØ NORGE AS ETABLERT JANUAR 2021

«Redder liv og miljø»

Gjenbruk

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av FNs bærekraftsmål. «Overforbruk- bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser». Avfall er en ressurs vi må utnytte bedre. Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres. Videre gjenvinning i form av sirkulære prosesser er lav eller fraværende. I tillegg er det mange produkter som inneholder stoffer som betraktes som farlig avfall. Vi i Miljø Norge skal ta tak i denne utfordringen, og ikke bare resirkulere, men oppsirkulere de ulike produktene som i dag ofte kastes. Vårt første produkt lanseres tentativt 1. desember 2021.

Miljø

Miljø for oss handler om omgivelser og livsmiljø. Vi ønsker å ta vare på naturen, bidra til mindre forsøpling og menneskeskapte naturskader både til land og til havs. Vi skal ta vare på vår planet for fremtidige generasjoner. Kunnskap er vesentlig, og når alle store forskningsmiljøer forteller oss at menneskeskapt CO2 er et problem og kan gi oss en klimakrise, så tar vi tak i dette med største alvor. Vi kan vise til positive klimaregnskap for alle våre produkter.

Innovasjon

Ved hjelp av ny teknologi og innovative løsninger kan vi benytte avfall igjen og igjen. Avfall tilhørte den lineære økonomien, hvor man tenkte bruk- og kast. I den nye sirkulære økonomien finnes det bare restressurser, hvor alt benyttes på nytt. Ved hjelp av moderne produksjonslinjer, hvor man kombinerer skreddersydd programvare med avansert robot- og automasjonsteknologi sammen med ulike kjemiske prosesser, kan vi løfte gjenbruk til et helt nytt nivå. Med rett teknologi kan alt gjenbrukes - alltid. I tillegg kan det gi svært god økonomi. Vi har mye spennende på gang, men må holde kortene tett til brystet litt til.

«HVER NORDMANN KONSUMERER 44,3 TONN HVERT ÅR. DETTE MEDFØRER 2,76 TONN AV AVFALL PR. PERS. KUN 2,4% GJENVINNES.»

Vi har registrert et utrolig misbruk av ressursene vi har på denne kloden. Miljø Norge ønsker å gjenbruke, samt oppsirkulere det vi nå definerer som avfall. Vi vil jobbe for at ethvert produkt har et miljøsertifikat, slik at den enkelte forbruker kan se konsekvensene av sine valg. Miljømessig positivt, eller kjøpe et nytt produkt?
Vi skal gjøre det lett for kunden å velge det beste for miljøet.

«HVER NORDMANN KONSUMERER 44,3 TONN HVERT ÅR. DETTE MEDFØRER 2,76 TONN AV AVFALL PR. PERS. KUN 2,4% GJENVINNES.»

Vi registrerte et utrolig misbruk av ressurser, ved utbytting av produkter som har en begrenset levetid gjennom sertifisering. Bak hvert produkt vil vi ha et sertifisert miljøsertifikat. Da vil den enkelte bruker kunne se konsekvensene av et miljøvalg, kontra et tradisjonelt kjøp av et nytt produkt.