Løsning

Ombruk av brannslukker

Egenutviklet automatisert produksjonslinje

Miljø Norge har utviklet en sirkulær forretningsmodell, der ombruk erstatter forbruk. Vi har tatt tak i en lineær prosess og utviklet en sirkulær løsning for ombruk av brannslukningsapparater. Vår automatisert produksjonslinje utfører service på brannslukkere iht. NS 3910, med en langt høyere sporbarhet, nøyaktighet og kvalitet.

Våre samarbeidspartnere

Bergfald Miljørådgivere

Besparelse ved å velge ombruk

På oppdrag fra Miljø Norge har Bergfald Miljørådgivere utarbeidet et komparativt klimaregnskap for skum-, pulver- og CO2-brannslukkere. Klimabelastningen som følger av dagens behandlingspraksis, er sammenliknet med klimabelastningen ved ombruk. Klimapåvirkning for brannslukkere inkluderer produksjon av råvarer, fremstilling, transport og avfallsbehandling, og disse aspektene inngår i analysen.

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929