Om oss

Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Vi gjenbruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. Vårt første sirkulære produkt er brannslukker. Vi har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter behovet for import av nyproduserte brannslukkere. Utdaterte brannslukkere tas inn til service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. MAO, vi gir nytt liv og forlenger produktets levetid. Våre ombrukte brannslukkere sparer samfunnet for 38kg CO2 avtrykk per slukker♻️

Vi gjør det naturlig å velge sirkulære produkter som reduserer samfunnets klimaavtrykk

Miljø Norge er de første til å ta tak i prosessen med å utføre service på gjenbrukte brannslukkere i en skala som imøtekommer behovet i markedet. Vi har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter nye. Utdaterte brannslukkere tas inn i vår prosess for service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Bak hvert produkt har vi et miljøsertifikat som viser verdien av å velge sirkulært, kontra et tradisjonelt kjøp av et nytt produkt.

Nøkkelinformasjon

  • Selskapsetablering i 2021
  • Produksjon og kontor i Lier, Vebjørnsvei 5
  • Gjenvinner og utvikler sirkulære produkter
  • Utviklet et gjenvinningssystem, designet og planlagt et mottak
  • Utfører service på brannslukkere iht. NS3910
  • Registrert som godkjent virksomhet iht. NS3910 av RVB – Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
  • 15 ansatte, fordelt på ledelse og produksjon
  • Salg gjennom samarbeidspartnere og forhandlere
  • Visjon: Vi redder liv og miljø
  • Verdier: Gøy, uredd, ærlig og nyskapende

Geir Mathisen, CEO

Bakgrunn fra Forsvaret og Bedriftsøkonomisk institutt, jobbet med salg og ledelse hele karrieren. Gründer av Norsk Brannvern og ledet selskapet med positive resultater i alle år. Medgründer og største aksjonær i Miljø Norge

Jan-Martin Holmen, CFO

>10 års erfaring med finansiell rapportering, budsjett, ledelsesrapport og prosjektstyring fra Bergans, Assemblin, Selvaag.

Petter Mathisen, Business Development Director

Bakgrunn fra Forsvaret og utdannet lærer. Medgründer og jobbet sammen med Geir i Norsk Brannvern alle år. Forretningsutvikler som har tatt initiativ til Brannsport Norge, Stiftelsen Min Villskog og Miljø Norge

Håkon Marthinsen, Produksjonssjef

Utdannet automatiker. Yrkeserfaring innen produksjon av styringssystemer for subsea olje og gass produksjon fra TechnipFMC.

Njål Kjellesvik Norheim

25 års kommersiell ledererfaring fra SuperOffice Norge AS, Eiendomsfinans AS og Dpend Eiendom AS, samt medeier i ulike selskaper.

Jens Petter Mathisen,
Styreleder

Co-founder Miljø Norge AS. Tidligere markedsdirektør i CapGemini, Sun Microsystems samt NordEuropasjef Bull (Sopra Steria) for systemintegrasjon.

Christoffer Mørch, : Styremedlem

18års erfaring fra Midsona Norge AS, de siste 6 år som administrerende direktør. Har flere verv som rådgiver og styreverv hvor han bistår selskaper med sin ekspertise rundt drift og lønnsomhet.

epost

post@miljonorge.no

Åpningstid

Man-Fre 0800-1600

Telefon

+47 33 20 39 10

Ny prismodell vil øke retur og ombruksgraden

Med ny prismodell er det kostnadsfritt  for bedrifter å levere inn brannslokkingsapparater, så sant de er i ombrukbar stand. Det er bra for miljøet og for bedriftene. Det finnes anslagsvis nærmere 200.000 brannslokkingsapparat i Norge som IKKE finner veien til mottak – hvert år. Miljø Norge…

Read more
mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929