Om oss

Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Vi gjenbruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. Vårt første sirkulære produkt er brannslukker. Vi har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter behovet for import av nyproduserte brannslukkere. Utdaterte brannslukkere tas inn til service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. MAO, vi gir nytt liv og forlenger produktets levetid. Våre ombrukte brannslukkere sparer samfunnet for 38kg CO2 avtrykk per slukker♻️

Vi gjør det naturlig å velge sirkulære produkter som reduserer samfunnets klimaavtrykk

Miljø Norge er de første til å ta tak i prosessen med å utføre service på gjenbrukte brannslukkere i en skala som imøtekommer behovet i markedet. Vi har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter nye. Utdaterte brannslukkere tas inn i vår prosess for service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Bak hvert produkt har vi et miljøsertifikat som viser verdien av å velge sirkulært, kontra et tradisjonelt kjøp av et nytt produkt.

Nøkkelinformasjon

  • Selskapsetablering i 2021
  • Produksjon og kontor i Lier, Vebjørnsvei 5
  • Gjenvinner og utvikler sirkulære produkter
  • Utviklet et gjenvinningssystem, designet og planlagt et mottak
  • Utfører service på brannslukkere iht. NS3910
  • Registrert som godkjent virksomhet iht. NS3910 av RVB – Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
  • 15 ansatte, fordelt på ledelse og produksjon
  • Salg gjennom samarbeidspartnere og forhandlere
  • Visjon: Vi redder liv og miljø
  • Verdier: Gøy, uredd, ærlig og nyskapende

Ledergruppen

Nils Aulie, CEO

20 års internasjonal industrierfaring fra Leica Geosystems, Inter Oil og Norgips

Jan-Martin Holmen, CFO

>10 års erfaring med finansiell rapportering, budsjett, ledelsesrapport og prosjektstyring fra Bergans, Assemblin, Selvaag.

Janne Blaasvær, CMO

10 års erfaring innen markedsføring, merkevarebygging og forretningsutvikling fra Eltek AS og Oss Norge AS

Per Inge Haugan, COO

25 års industriell erfaring fra National Oilwell Varco, Aker Solutions, MHWirth samt gründer i STEP Offshore AS. I dag Partner/Styreformann i Glitre AS og Sr. rådgiver i Elvebyen Prosjekt AS.

Njål Kjellesvik Norheim

25 års kommersiell ledererfaring fra SuperOffice Norge AS, Eiendomsfinans AS og Dpend Eiendom AS, samt medeier i ulike selskaper.

epost

post@miljonorge.no

Åpningstid

Man-Fre 0800-1600

Telefon

+47 33 20 39 10

Styret

Bjarte Røyrvik, styreleder

Advokat- Partner og styreleder i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS.

Marianne Groth, styremedlem

Konserndirektør bærekraft i Eikagruppen. Tidligere statssekretær i Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Styremedlem i Eika Kapitalforvaltning

Peter Warren, styremedlem

Investor. 40 års erfaring fra
internasjonal finans.

Jens Petter Mathisen, styremedlem

Co-founder Miljø Norge AS. Tidligere markedsdirektør i CapGemini, Sun Microsystems samt NordEuropasjef Bull (Sopra Steria) for systemintegrasjon.

Andre nøkkelpersoner

Håkon Marthinsen, Produksjonssjef

Utdannet automatiker. Yrkeserfaring innen produksjon av styringssystemer for subsea olje og gass produksjon fra TechnipFMC.

Brukte brannslukkere får nytt liv

Flere deler av AF Gruppen bidrar til at gamle brannslukkere brukes på nytt. Klimasmart løsning Ved å gjenbruke brannslukkere spares klimaet for 38 kg CO2-ekvivalenter per enhet som gjenbrukes. Det opplyser industriselskapet Miljø Norge, som har etablert et sirkulært system for brannslukkere.  – Før vi…

Read more
mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929