Det finnes brannslukkere i alle de tusen hjem, i offentlige bygg, næring og infrastruktur – når disse byttes ut trenger de ikke havne som avfall. Sammen med Miljø Norge vil Norsk Gjenvinning øke ombruksgraden og bidra til at flere slukkere får et nytt liv.

En ombrukt brannslukker gir en besparelse på 38 kg CO2 og uttak av nye fire kg jomfruelig stål. Historisk mottar Norsk Gjenvinning 50 000 brannslukkere årlig, hvorav 50% av disse kan ombrukes. Samarbeidet mellom Norsk Gjenvinning og Miljø Norge vil resultere til en total reduksjon på 950 tonn CO2 og uttak av 100 tonn jomfruelig stål.

– Dette er en viktig avtale for å sikre at en råvare, tidligere ansett som farlig avfall, blir utnyttet på en bedre måte. Norsk Gjenvinning vil gjennom sin verdikjede bidra til økt returgrad og ombruk, og dermed oppnå store miljøbesparelser, forteller Nils Aulie, CEO i Miljø Norge. 

Sirkulær økonomi i praksis

Sirkulærøkonomi krever handling og samarbeid i hele verdikjeden. For Norsk Gjenvinning betyr det å løse en og en oppgave, eller avfallstype om gangen og formålet er å bidra til at kundene kan redusere avfallet sitt, ombruke det som lar seg ombruke og gjenvinne alt som har verdi som råvare inn i en ny verdikjede. Samarbeidet med Miljø Norge er et godt eksempel på ombruk i praksis og vil bidra til å redusere uttak av nye jomfruelige råvarer.

– I en sirkulær økonomi er det viktig å skape verdi av avfallet og fjerne farlige avfall fra kretsløpet, noe brannskummet er definert som. I Norsk Gjenvinning har vi høy materialkompetanse på flere avfallstyper og et eget ekspert-team på farlig avfall, som gjør oss til en naturlig og viktig del av en slik verdikjede for gjenvinning av brannslukkere, sier divisjonsdirektør Andreas Lindstrøm.

Mottak fra Norsk Gjenvinning

Strengt regelverk

Regelverket stiller strenge krav til aktører som tømmer brukte brannslukkere og krever tillatelse fra Statsforvalteren for håndteringen. Miljø Norge bidrar med dette og denne type avfallsbehandling skal ikke medføre forurensning og det stilles normalt krav til tillatelse gitt av myndighetene for behandling av farlig avfall. Samarbeidet bidrar til at brannslukkere leveres inn og håndteres forsvarlig, gjennom en prosess som sikrer sporbarhet og nøyaktighet i skala.

– Utdaterte og gamle brannslukkere er ikke lenger avfall, men en verdifull råvare. Derfor må vi forbedre håndteringen helt fra første mottak og til oss i Miljø Norge. Samtidig må vi redusere kostnaden med å kvitte seg med brannslukkere, spesielt for næringsaktører. Dette vil drastisk forbedre retur og ombruksgraden, som betyr at vi kan gi nytt liv til flere brannslukkere, forteller Janne Blaasvær, CMO i Miljø Norge.

Brannslukkere isolert sett er en liten fraksjon i det store avfallsbildet, på lik linje med mange andre fraksjoner. Likevel er potensialet stort, for mange bekker små gjør en stor å. Dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan man sammen løser en og en oppgave om gangen.

– Å inngå dette samarbeidet er også viktig i forbindelse med fokuset vi har på brannsikkerhet og viktigheten av å jobbe med brannvern. Gjennom samarbeid som dette skaper vi sirkulære løsninger som i praksis lukker sirkelen og samtidig øker brannsikkerheten hos oss og hjemme hos folk flest, avslutter Lindstrøm.