Norsk Brannvern er en av Norges største brannforebyggende aktører og totalleverandør av brannsikkerhetstjenester og eies av Prosero Security Group AS. I tett samarbeid med Miljø Norge introduseres nå en helt ny løsning for retur og service på brannslukkere. I Norge er det ca 10 millioner brannslukkere og hvert år må 1 million brannslukkere skiftes ut eller på service.

Frem til nå har gamle og utdaterte brannslukker blitt erstattet med en ny. En ny brannslukker har blitt fraktet langt, da produksjonen i stor grad foregår i Asia. Sammen med produksjonsprosessen og materialforbruket er klimaavtrykket per importerte brannslukker 38 kg CO2. Ganges dette med Norges årlige import på 700 000 brannslukkere, utgjør dette 27 000 tonn CO2. Som tilsvarer det årlige forbruket til 20 000 biler, som i gjennomsnitt kjører 12 000 kilometer.

Vi ønsker å ta et tydelig standpunkt til å bruke sirkulære brannslukkere der dette er mulig. Dette er altså positivt både for brannsikkerheten og miljøet. Ved å levere tilbake våre kunders gamle og utdaterte brannslukkere til Miljø Norge vet vi at det miljøskadelige avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Vi er glade for at vi gjennom denne returordningen kan redusere klimaavtrykket og tilby våre kunder en bærekraftig løsning.

Petter Mathisen, prosjektleder i Norsk Brannvern

Norsk Brannvern har tidligere utført manuell service på brannslukkere. Dette er gjort som en bigeskjeft, da prosessen er tidkrevende og lite lønnsom. Derfor har det frem til nå vært mer lønnsomt å tilby nye brannslukkere. Men med et økende fokus på bærekraft, øker nå etterspørselen etter resirkulering, service og vedlikehold av brannslukkere for å redusere klimaavtrykket. Norsk Brannvern vil imøtekomme denne stadig økende etterspørselen og satser nå på salg av ombrukte brannslukkere fra Miljø Norge.

Vi er takknemlig for vårt samarbeid med Miljø Norge og den positive effekten det vil ha på virksomheten til Norsk Brannvern og deres bærekraftsmål. Prosero Security Group jobber for å vise til konkrete handlinger innen bærekraft, vårt samarbeid med Miljø Norge er et godt eksempel på det.

Andreas Setting, daglig leder i Prosero Security Group AS

Miljø Norge er de første til å utvikle en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, i dette tilfelle Norsk Brannvern. Prosessen vil øke sirkulariteten i markedet og redusere Norges behov for import av brannslukkere. Med Miljø Norge sin returordning og service på brannslukkere, iht. NS3910, vil Norsk Brannvern kunne tilby sine kunder, innen offentlige bygg, næring og borettslag, en bærekraftig løsning. Norsk Brannvern har en uttalt målsetning om at ombrukte brannslukkere skal stå for minimum 60% av det totale salgsvolumet.


Brannforebyggende aktører er viktige partnere for å oppnå sirkularitet av brannslukkere i markedet. Så en samarbeidsavtale med Norsk Brannvern, en av Norges største aktører innen brannsikkerhet, er en stor seier for Miljø Norge.

Nils Aulie, CEO i Miljø Norge

Se og last ned fullstendig pressemelding