Miljø Norge introduserer ombrukte brannslukkere som et alternativ til nye i butikkhyllene i Norge. Vi har nå fått med oss Jernia som samarbeidspartner, med et uttalt bærekraftfokus og i front for å skape en bærekraftig handel. Jernia går nå ut med fem pilotbutikker i Oslo 1. februar 2022 hvor kunden kan returnere sin utgåtte brannslukker ved kjøp av Miljø Norges ombrukt brannslukker.

Dette er en historisk dag for Miljø Norge. At gjenbrukte og sirkulære produkter erstatter nye i detaljhandel er en milepæl. Vi håper dette påvirker flere til å følge etter og bidra til en mer bærekraftig handel.

– Nils Aulie, CEO i Miljø Norge

Sammen med Jernia skal vi gjøre ombrukte brannslukkere mer ettertraktet i markedet. Jernia har valgt ut Skillebekk, Vinderen, Storo, St. Hanshaugen og Ringnes Park i Oslo som sine første pilotbutikker. Disse butikkene blir et innsamlingspunkt hvor kunden kan returnere sin utgåtte brannslukker ved kjøp av Miljø Norges gjenbrukte brannslukker. Jernia vil suksessivt introdusere dette som standard i alle deres butikker nasjonalt.

Dette er en drøm gått i oppfyllelse for Jernia, at vi nå har fått aktører som Miljø Norge som utfordrer dagens prosess og forretningsmodeller. Med de salgsvolumene vi estimerer av brannslukkere reduserer vi alene klimaavtrykket med 1000 tonn CO2 .

– Espen Karlsen, Administrerende direktør i Jernia AS

Det finnes om lag 10 millioner brannslukkere i Norge i dag. Hvert år må 1 million brannslukkere på service eller erstattes. Klimaavtrykk per importerte brannslukker er 38 kg CO2 og ganges dette opp med Norges årlige behov blir tallet betydelig. Miljø Norge bidrar til å redusere dette ved å forlenge levetiden til eksisterende brannslukkere gjennom økt returgrad og sirkularitet i markedet. Prosessen vår vil resultere i høyere stabil kvalitet og nøyaktighet på service utført på våre gjenbrukte brannslukkere. Service utføres iht. NS 3910.

Christian, butikksjef Ringnes Park