En historisk dag for oss i Miljø Norge.

1.desember er «røykvarslerens dag». Dette er ikke bare en meget viktig brannforebyggende dag, men også historisk for oss i Miljø Norge. Vi presenterer vårt første sirkulære produkt. Brannslukker.

Med visjonen «redder liv og miljø», var dette et naturlig
første produkt for oss i Miljø Norge.

Bjarte Røyrvik, styreleder i Miljø Norge

Brannslukkere er for oss en «no brainer» som første produkt, da dette er et meget konkret løsningsprodukt som de fleste har kjennskap til. Det finnes omtrent ti millioner brannslukkere i Norge, og istedenfor den lineære økonomien med kjøp og kast, kan brannslukkere gjenbrukes en rekke ganger. Kvaliteten vil være like god som nye. Vi har laget et miljø- og klimaregnskap tilknyttet ulike brannslukningsapparater, og ser at det er betydelig mengder råstoff og co2- avtrykk som vil spares ved å ha et større fokus på gjenbruk.
 

I forbindelse med røykvarslernes dag, og presentasjonen av vår første produktlinje, tok vi en prat med Inge Wergeland, leder i brannforebyggende avdeling i Drammen Brann og Redningsetat. Han har som resten av avdelingen stått på stand i hele dag for å ha ekstra fokus på brannsikkerhet nå inn i den verste brannmåneden av de alle. Desember. Samtidig som brannforebyggende avdeling gir ut batterier og informasjon, er beredskap ute på en stor brann i en enebolig midt i byen, som det aktualiserer det hele. Et trist syn når en familie mister hjemmet sitt slik rett før jul, men heldigvis ser det ikke ut til at noen liv gikk tapt denne gangen.

Når det gjelder brannslukkere så er dette noe vi snakker om med forbipasserende i dag, kunne Inge fortelle. Hans uttalelse er at tidlig varsling er viktigst for å redde liv. Brannslukkere bidrar til å redde liv, men normalt hindrer dette at en brann sprer seg, slik at man sparer verdier. At brannslukkere eller brannslanger er pålagt i alle boliger er det heller ikke alle som er klar over. De fleste har pulverapparater, og holdbarheten på disse er normalt 10 år. Selv om apparatet varer i mange år før det må skiftes ut, så bør man ta egenkontroll på apparatet noen ganger i året. Alle brannslukkere skal være merket med en dato, så man må enten kjøpe nytt, eller ha apparatet på service jevnlig.

Kontroller dato, at trykkindikatoren står på grønt, samt snu apparatet på hode noen ganger for å holde pulveret «flytende». Noe av det viktigste er å ha slukkeapparatet lett tilgjengelig. Det er lett å miste hode dersom man skulle oppleve et branntilløp, så det er viktig å ha apparatet på en fast plass og lett tilgjengelig dersom noe skulle skje.

Inge Wergeland, leder i brannforebyggende avdeling i Drammen Brann og Redningsetat

Vi kontrollerer at det er slukkemidler på plass, og oppfordrer til best mulig brannsikkerhet. Miljømessig er det viktig å poengtere for kunder at innholdet i slukkeapparater er farlig avfall. Slukkeapparater er til bruk i nødsituasjoner. På øvelser benyttes eget miljøvennlig slukkemiddel som ligner på skummet i slukkere, men som ikke inneholder fluor og andre skadelige stoffer.  

Vi oppfordrer derfor at man enten tar service (gjenbruker) sitt apparat, eller leverer dette på et godkjent mottak for farlig avfall.  

Inge Wergeland, leder i brannforebyggende avdeling i Drammen Brann og Redningsetat


Vi takker for tiden, og lar Inge og resten av hans team fortsette sitt fokus på røykvarslerens dag. Vi er enige om at vi alle kan bidra til å sette fokus på brannsikkerhet. Så ikke utsette denne dagen. Når dere har byttet batteri og sjekket deres røykvarsler, husk også å ta en enkel egenkontroll av din brannslukker!