I tillegg til vårt fysiske produkt ønsker vi å øke bevisstheten og kunnskapen om hva det kreves av vedlikehold og håndtering av brannslukkeren dersom uhellet først skal være ute. Vi omgås brannslukkere i det daglige, i våre hjem, på jobb, i butikken og på skoler, steder vi frekventerer ofte. Vi reflekterer sjeldent over det, overser det nærmest. Men de er der. I beredskap, om noe skulle skje.

Høytiden nærmer seg med stormskritt og flere reiser oppover på hytta. Der er god beredskap ekstra viktig, ettersom brannvesenet er langt unna. Med tidlig varsling fra røykvarsleren vil man kunne slukke en brann tidlig i brannens utviklingsfase. Det er derfor avgjørende å ha dem lett tilgjengelig. Det er dessverre mange som har sine brannslukkere plassert innerst i boder, eller ute i vedskuret.

De færreste av oss har kunnskap om ulike type brannslukkere, bruksområde og vedlikehold. På tross av at det er et lovpålagt å ha i hus og hytter. Gjengs på hytter er at brannslukkere sjeldent får utført service eller er dessverre utgått på dato. Derfor er vår oppfordring å børste støv av deres brannslukker og utføre egenkontroll. Dette kan både redde liv og hytta dersom en brann skulle oppstå.

Følge øvrige punkter for egenkontroll på brannslukkeren.

  • Gyldig kontrolldato?
  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  • Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  • Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  • Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
  • Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Dersom apparatet er av typen pulver, skal det på service hvert 10år, og dersom det er et skumapparat, skal det på service hvert 5.år. Er det utgått på dato, bør det erstattes med et nytt. Aller helst en gjenvunnet og resertifisert brannslukker av Miljø Norge, da sparer du miljøet for 38kg co2-avtrykk.

En god huskeregel er at denne egenkontrollen skal utføres hvert kvartal.

Ingen grunn til å utsette dette, det tar 5 minutter. Dersom du skulle avdekke feil og mangler håper vi du vil be neste familiemedlem eller gjest om å ta med en slukker på veien. Påse å returnere den gamle slukkeren på din nærmeste gjenvinningsstasjon slik at vi kan gi den nytt liv.  

Vi ønsker alle en sikker og fin jul.