Takk til Innovasjon Norge for at dere hjelper oss i gang med etableringen av vårt produksjonsanlegg, slik at Miljø Norge AS kan bidra til den grønne omstillingen.

Nils Aulie, CEO i Miljø Norge

Utdrag fra pressemelding: De fleste brannslukningsapparater i Norge kastes etter bruk eller når de er utdatert. Dette vil det Lier-baserte selskapet Miljø Norge gjøre noe med. Deres løsning kan skape arbeidsplasser og bidra til stor reduksjon av CO2-utslipp, og de har nå fått Miljøteknologi-tilskudd fra Innovasjon Norge.

Les hele pressemeldingen fra Innovasjon Norge her

– Overgang til sirkulærøkonomi er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og nå klimamålene som Norge har satt seg. Etableringen av anlegget er et viktig bidrag i den grønne omstillingen, sier Leder for Innovasjon Norge Oslo og Viken

Kristin Willoch Haugen