JM Norge tar store skritt mot å bli mer sirkulære, og annonserer 29.mars 2022 en nylig inngått rammeavtale med Miljø Norge og Norsk Brannvern for levering av gjenbrukte brannslukkere og brannvernstjenester til sine byggeprosjekter. Som en av Norges største boligutviklere ønsker JM Norge å bruke sin posisjon til å fremme sirkulære produkter og tjenester, og håper at flere vil gjøre det samme.


JM Norge arbeider målrettet for å redusere sin negative miljøpåvirkning. Dette innebærer
blant annet å redusere avfallsmengden som oppstår i produksjon av nyboliger, samt å finne
sirkulære løsninger for emballasje, utstyr og materialer.

I 2020 ble det generert 11,6 millioner tonn avfall totalt i Norge. 29% av dette kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Byggebransjen alene genererte 2,1 millioner tonn avfall.

Bilde: JM Norge AS

– Vi i JM Norge har høye ambisjoner om å redusere vår totale klimapåvirkning, derfor søker vi blant annet sirkulære systemer for produkter, materialer og emballasje. Vi er svært glade for at Miljø Norge har etablert et sirkulært system for brannslukkere. Ved å velge én gjenbrukt brannslukker sparer vi 38 kg CO2.

– Cecilie Nødtvedt, leder bærekraft i JM Norge

På alle våre byggeplasser, i ferdige bygg og boliger, skal det være brannslukkere tilgjengelig.
Det har til tider vært frustrerende for våre prosjektmedarbeidere å følge opp vedlikeholdet
av brannslukkere og det har dessverre hendt at disse har havnet i container for farlig avfall.

JM Norge har en tydelig uttalt bærekraftstrategi, det var derfor ekstra viktig at JM
Norge anerkjente vår løsning og ble vår første partner i byggebransjen. Dette er
store og viktige skritt for lykkes med sirkulære løsninger.

Nils Aulie, administrerende direktør i Miljø Norge

Det er viktig for JM Norge at brannslukkerne til enhver tid har riktig kvalitet, og det er viktig
at dette håndteres så smidig som mulig. Når vi nå har inngått et samarbeid med Miljø
Norge og Norsk Brannvern er vi sikre på at brannslukkerne på våre byggeplasser blir
vedlikeholdt på en enkel måte, og at de aldri ender som avfall.

-For at sirkulære systemer skal fungere i praksis er det viktig at de er enkle å følge
opp, har konkurransedyktig pris og at de bidrar positivt til klima og miljø.

– Cecilie Nødtvedt, leder bærekraft i JM Norge

Tilbyr sine boligkunder en bærekraftig løsning

Med dette samarbeidet har vi sørget for en bærekraftig løsning for styret i sameiet eller
borettslaget som overtar ansvaret etter ferdigstillelse av våre boligprosjekter. Alle våre
boligkunder vil ved overtagelse ha en brannslukker fra Miljø Norge plassert i sin nye bolig. I
løpet av 2021 alene solgte JM 674 boliger.

Bilde: Miljø Norge

– Vi er glade for å kunne tilby våre boligkunder sirkulære og ombrukte brannslukkere som er like gode som nye. Vi tilrettelegger for at kunden kan overta avtalen med Miljø Norge og Norsk Brannvern. Det gjør det enkelt for kundene å vedlikeholde sine slukkere og sikrer at de til enhver tid har godkjent utstyr.

Lars Bettum Stuen, prosjektleder i JM region Syd
Les hele pressenotatet her: