38 kg CO2 spart

ved å velge en ombrukt brannslukker

Vår løsning

Returordning

Automatisert service

Ombrukt brannslukker

Vi redder liv og miljø

Vi gjør det naturlig å velge sirkulære produkter som reduserer samfunnets klimaavtrykk

Ved å forlenge levetiden og øke kvaliteten på eksisterende produkter, reduseres forbruket

Slåkke

Vi forlenger levetiden til brannslukkere

Ved å velge våre brannslukkere sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk per slukker. Vi utfører service på brannslukkere i henhold til Norsk Standard 3910. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig. Dette resulterer til mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Vår serviceprosess muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger.
Slåkke farge justering-31_blank

Våre kunder

2021_11_23_soppel_MiljoNorge_gjenbruk

Gjenbruk

Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av FNs bærekraftsmål. «Overforbruk- bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser». Avfall er en ressurs vi må utnytte bedre. Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres. Videre gjenvinning i form av sirkulære prosesser er lav eller fraværende. Dette bidrar vi med å forbedre, vi vil utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte.

2021_11_23_soppel_MiljoNorge_teknologi

Innovasjon

Med rett teknologi kan alt gjenbrukes – alltid

Avfall tilhørte den lineære økonomien, hvor man tenkte bruk- og kast. I den nye sirkulære økonomien finnes det bare restressurser, hvor alt benyttes på nytt. Vi vil bidra med å utvikle fremtidens bærekraftige samfunnsløsninger, et steg på veien er en god returordning på brannslukkere. Slik at vi kan sikre at brannslukkeren blir gjenbrukt og kommer tilbake til kunden.

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929