38 kg CO2 spart

ved å velge en ombrukt brannslukker

Vår løsning

Returordning

Automatisert service

Ombrukt brannslukker

Vi redder liv og miljø

Vi gjør det naturlig å velge sirkulære produkter som reduserer samfunnets klimaavtrykk

Ved å forlenge levetiden og øke kvaliteten på eksisterende produkter, reduseres forbruket

Slåkke

Vi forlenger levetiden til brannslukkere

Ved å velge våre brannslukkere sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk per slukker. Vi utfører service på brannslukkere i henhold til Norsk Standard 3910. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig. Dette resulterer til mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Vår serviceprosess muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger.
Slåkke farge justering-31_blank

Våre kunder

2021_11_23_soppel_MiljoNorge_gjenbruk

Gjenbruk

Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres

Ansvarlig forbruk og produksjon er et av FNs bærekraftsmål. «Overforbruk- bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser». Avfall er en ressurs vi må utnytte bedre. Kun 2,4% av avfallet fra private husholdninger resirkuleres. Videre gjenvinning i form av sirkulære prosesser er lav eller fraværende. Dette bidrar vi med å forbedre, vi vil utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte.

2021_11_23_soppel_MiljoNorge_teknologi

Innovasjon

Med rett teknologi kan alt gjenbrukes – alltid

Avfall tilhørte den lineære økonomien, hvor man tenkte bruk- og kast. I den nye sirkulære økonomien finnes det bare restressurser, hvor alt benyttes på nytt. Vi vil bidra med å utvikle fremtidens bærekraftige samfunnsløsninger, et steg på veien er en god returordning på brannslukkere. Slik at vi kan sikre at brannslukkeren blir gjenbrukt og kommer tilbake til kunden.

Tech of the Month: Miljø Norge

Miljø Norge er trukket frem som månedens Tech of the Month av ClimatePoint. ClimatePoint er verdens første klimainvesteringsplattform for bedrifter. Fra tid til annen ønsker ClimatePoint å presentere oppstartsselskaper som kjemper mot klimaendringer og utvikler morgendagens nye løsninger og produkter. Derfor er det veldig gledelig at Miljø…

Read more
mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929