Ledige stillinger

Vi trenger flere

operatører

Som operatør er du medansvarlig for at teamet du er en del av jobber sikkert og leverer iht de målsetningene vi setter oss. Stillingen innebærer i hovedsak:

• Følge etablerte standarder innenfor HMS, kvalitet og arbeidsutførsel
• Utføre manuelle oppgaver i produksjonsprosessen
• Operatørvedlikehold på produksjonsutstyr
• Diverse lageroppgaver
• Delta aktivt i forbedringsarbeid i produksjonen
• Innrapportering i styringssystem
• Kontrollrutiner av arbeidsprosesser og produkter

• Relevant erfaring fra produksjonsmiljø med stor grad av automatisering
• Praktisk erfaring med bruk av LEAN verktøy
• Trucksertifikat er en fordel
• Komfortabel med bruk av it-verktøy
• Evnen til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk

Som person er du handlekraftig, nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du tar ansvar for dine oppgaver og jobber tett med ditt team for å sikre en god total leveranse. Du kommuniserer klart og tydelig, har godt humør og holder hodet kaldt i en hektisk hverdag.

• En spennende stilling i et fremtidsrettet og fremoverlent selskap med ambisjoner om sterk vekst
• Et selskap som investerer i nye og moderne produksjonsmetoder
• Store muligheter for egenutvikling
• Konkurransedyktige betingelser

Skiftarbeid må påregnes.

For spørsmål vedrørende stillingen

Kontakt Thomas

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929