Din brannslukker

38 kg CO2 spart

ved å velge en gjenbrukt brannslukker

Slik utfører du egenkontroll

Trykkindikator

Viser trykkindikatoren tilfredsstillende trykk? Den skal stå på grønt.

Sikringsplint

Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?

Utseende

Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?

Slangen

Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

Pulveret

Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

Tilgjengelighet

Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?

Utdaterte og gamle brannslukkere tas inn i vår serviceprosess og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Vi gjenbruker og foredler avfall for å unytte samfunnets ressurser på en miljømessig og økonomisk måte.

Ved å velge en gjenbrukt brannslukker sparte du samfunnet for 38 kg co2. Vi forlenger levetiden til eksisterende brannslukkere og skaper sirkularitet i markedet.

Vi er de første til å ta tak i prosessen med å utføre service på brannslukkere i en skala som imøtekommer behovet i markedet. Prosessen gir vår gjenbrukte brannslukkere høyere stabil kvalitet og nøyaktighet.

økt brannsikkerhet i hjemmet vil bidra til at færre omkommer i brann. Regelmessig egenkontroll og vedlikehold vil bidra til dette.

Din brannslukker skal vendes hvert kvartal for å unngå at pulveret klumper seg. Sjekk at pila på din brannslukker står på grønt.

Les mer om Miljø Norge

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929