Produkter

Brannapparat7705 (2)_4mb

Ombrukt brannslukker

Vi utfører service av brannslukkere i samsvar med kravene i Norsk Standard 3910. Prosessen muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig, samtidig som det medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Ved å velge en ombrukt brannslukker sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk.

38 kg CO2 spart

ved å velge en ombrukt brannslukker

Samarbeidspartnere
og forhandlere

Finn din nærmeste forhandler

Utdaterte brannslukkere tas inn i vår serviceprosess og returneres tilbake til kunden, like god som ny

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929