Produkter

Ombrukt brannslukker

Vi utfører service av brannslukkere i samsvar med kravene i Norsk Standard 3910. Prosessen muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig, samtidig som det medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Ved å velge en ombrukt brannslukker sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk.
38

CO2 per slukker spart

4

jomfruelig stål spart

Bergfald Miljørådgivere

På oppdrag fra Miljø Norge har Bergfald Miljørådgivere utarbeidet et komparativt klimaregnskap for skum-, pulver- og CO2-brannslukkere. Klimabelastningen som følger av dagens behandlingspraksis, er sammenliknet med klimabelastningen ved ombruk. Klimapåvirkning for brannslukkere inkluderer produksjon av råvarer, fremstilling, transport og avfallsbehandling, og disse aspektene inngår i analysen.

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929