Produkter

Brannapparat7705 (2)_4mb

Ombrukt brannslukker

Vi utfører service av brannslukkere i samsvar med kravene i Norsk Standard 3910. Prosessen muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger. Ved riktig utførelse forlenger vi levetiden til brannslukkere betydelig, samtidig som det medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen. Ved å velge en ombrukt brannslukker sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk.
Grunner til å velge ombrukt brannslukker
38

CO2 per slukker spart

4

jomfruelig stål spart

23000

Transport fra Asia-Norge spart

Bergfald Miljørådgivere har på oppdrag fra Miljø Norge utarbeidet et komparativt klimaregnskap for skum-, pulver- og CO2-brannslukkere (6 kg, 6 kg og 5 kg). Klimabelastningen som følger av dagens behandlingspraksis, er sammenliknet med klimabelastningen ved gjenbruk.

Klimapåvirkning for brannslukkere inkluderer produksjon av råvarer, fremstilling, transport og avfallsbehandling, og disse aspektene inngår i analysen.

mIljonorge-logo

Følg vår reise på Linkedin

Copyright © 2021 Miljø Norge Org. nr. 926 627 929