«VI SKAL LAGE ET MILJØREGNSKAP PER PRODUKT»

PRODUKTER OG TJENESTER

Miljø Norge vil levere en rekke produkter og tjenester innen sirkulærøkonomien. Vår første produksjonslinje vil bli ferdig laget, testet og klar til produksjon i løpet av 4.kvartal 2021. I så tidlig fase som vi er nå, kan vi dessverre ikke skrive noe mer konkret om hva vil levere til markedet i løpet av kort tid, men både produkter og tjenester vi vil lansere fortløpende har store internasjonale muligheter. Vår visjon er å utnytte våre ressurser på beste miljømessige og økonomiske måte. Vi satser på å oppsirkulere våre produkter, altså ikke bare gjenbruke produktet som det var, men faktisk gjøre det bedre!  

MILJØ

Vi registrerte et utrolig misbruk av ressurser ved utbytting av produkter som har en begrenset levetid gjennom sertifisering. I hovedsak ble produktene kastet eller i beste fall sendt til gjenvinning. Mange farlige stoffer fra batterier, dioder, skum, pulver, plast og kretskort måtte deponeres eller eksporteres for forbrenning og uskadeliggjøring.

Etter litt undersøkelser involverte vi familien til å opprette et selskap for å håndtere disse produktene på en mer miljøvennlig måte. Bærekraftig forstår vi er det riktige begrepet.

Bak hvert produkt vil vi ha et sertifisert miljøsertifikat. Da vil den enkelte bruker kunne se konsekvensene av et miljøvalg, kontra et tradisjonelt kjøp av et nytt produkt.

«VI SKAL DESIGNE OG PLANLEGGE ET MOTTAK OG GJENVINNINGSSYSTEM MED FORMÅL Å HÅNDTERE 95% AV VÅRT 1. PRODUKT»

AVFALL OG FORBRUK

Det er utvilsomt nok råstoff. Hver nordmann konsumerer 44,3 tonn hvert år. Dette medfører 2,76 tonn av avfall pr pers. Kun 2,4% gjenvinnes.

For de produktene vi fokuserer på, inneholder alle disse stoffer som er definert som farlig avfall. Vi har allerede løsninger for enkelte av disse stoffene, og jobber parallelt for å finne gode anvendelsesområder for de andre. Vi ser at det kan ligge gode initiativ for å bruke disse på en måte som gir nye anvendelsesmåter, samtidig som det farlige avfallet får et bruk som minimaliserer skadevirkningene.

PANT OG BYTTE

Vi har registrert at man kan benytte pantordninger for flere produkter, men erkjenner at det må nasjonale løft for å få effektive returordninger. Vi har allerede startet diskusjoner med nasjonale råd for å få slike panteordninger på plass.

Alternativ eller supplement til panteordningen har vi diskutert med partnere. En ren bytteordning kan sannsynligvis tilbys. Vi er der avhengig av gode partnere innen logistikk og distribusjon. Samhandling er et stikkord i hele økosystemet for gjenvinning. Vi ser at vi kan levere de oppsirkulerte produktene gjennom mange kanaler. Det betyr at både kjøp/bytte i vanlige forretninger, miljøstasjoner og ombrukstorg, samt tilbud om ren byttetjeneste på hjemstedet vil tilbys.

SIRKULÆRØKONOMI = GOD FORBRUKERØKONOMI

I prosessen har vi sett at vi kan oppgradere produktene, ved å bruke bedre produkter- og/eller justere litt, kan vi tilby en bedre ytelse på de opprinnelige produktene. Da har vi brukt definisjonen «oppsirkulere».

Målet er å tilby oppsirkulerte produkter til en pris som er lavere enn opprinnelig kjøpspris. Vi skal motivere forbrukere til å tenke på miljøet.

Som ansvarlige borgere forstår vi at det må ligge en økonomisk fordel for alle i å gjenbruke eller sirkulere produktene. Både for de som kjøper produktene, men også forhandlere og større organisasjoner. I tillegg må regnestykket også gå opp for oss, hvis vi skal stå for gjenbruket gjennom sirkulering.

«Miljøvern vil først få fokus når det er penger i det», sa Stein Erik Hagen etter Davos møtet i 2007. Det er vi enig i, og vi er der nå. Sirkulærøkonomien er kommet, og vi har funnet flere produkter som forholdsvis enkelt kan gjenbrukes og komme tilbake i sirkulasjon. Vi er rådet til å følge hver komponent og gjenbruke mest mulig. Det er et oppnåelig mål å gjenbruke minst 95%.

«UTFORDRINGENE I NORGE ER LIKE I HELE EUROPA, MEN INGEN TILBYDERE. VI SKALERER TIL HELE NORDEN I 2022»

ØKOSAMFUNN

Vi ser det som hensiktsmessig å bistå med råd og kompetanse mot offentlige brukere, kommuner og boligselskaper, og tilby løsninger for disse. Industri, næringsbygg og boliger er alle brukere av våre produkter. Entreprenører og boligutviklere er naturlige samarbeidspartnere for oss. Vi vil ha ulike verdikjeder for å nå våre kundegrupper på rett måte, og søke å lære opp våre partnere til å være bevisst sitt ansvar for et bærekraftig samfunn.

INNOVASJON

Hele Europa har de samme utfordringene som Norge. Vi har ikke funnet noen tilbydere av løsninger lik de Miljø Norge nå vil tilby. Det er naturlig å tilby sirkulære løsninger utenfor Norge etter at vi har ferdigstilt produksjon, distribusjon og logistikk i Norge.

Vi søker partnere som er internasjonalt orientert, slik at vi naturlig kan fortsette nasjonale avtaler ut i Europa.

Vi søker derfor å utnytte de miljøressurser, teknologipartnere og engineeringmiljø vi er en del av, til å hente ny inspirasjon og videre utvikling gjennom lignende miljø i Europa.

«VI SKAL VÆRE PARTNERE INNEN RÅDGIVNING, MOTTAK OG DISTRIBUSJON, SAMT TILBY FORSENDELSE I DE KANALER SOM KUNDENE ØNSKER»